I hele Limfjorden er der problemer med sæler der ødelægger redskaber og fangst